เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
ธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าในนาม “ทรงสมัย” เริ่มก่อตั้ง ราวประมาณปี พ.ศ. 2480 โดย คุณกิดฟอง กองเรืองกิจ และประมาณปี 2483 ธุรกิจต้องหยุดลงและต้องหนีอพยพจากภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ไปอยู่ยังต่างจังหวัด จนสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง คุณกิดฟอง กองเรืองกิจ จึงกลับมาดำเนินธุรกิจต่อ

ต่อมาปี พ.ศ.2490 คุณกิดฟอง กองเรืองกิจ ได้มอบหมายให้น้องชาย คือ คุณบัญชา กองเรืองกิจ ซึ่งเดินทางมาจากประเทศจีน มาร่วมกันประกอบธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยกัน แล้วสองพี่น้องร่วมกันพัฒนาธุรกิจกันมาตลอด

จนกระทั่งประมาณกลางปี พ.ศ.2504 คุณบัญชา กองเรืองกิจ ได้มีการขยายสาขาธุรกิจเพิ่มเติม ในนาม “ทรงสมัย” แถวถนนเพชรบุรี โดย คุณบัญชา กองเรืองกิจ เป็นผู้ดูแลแต่เพียงผู้เดียว จนในปี พ.ศ.2525 คุณบัญชา กองเรืองกิจ เป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท ทรงสมัยราชเทวี จำกัดแล้วได้ขยับขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ในนามของกลุ่มธุรกิจ “ทรงสมัยราชเทวี”

สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ 19 มกราคม 2556 สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่อยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิต ในนามของ บริษัท ทรงสมัยราชเทวี 2525 จำกัด ซึ่งผู้บริหารคนปัจจุบันคือ คุณกลวัชร กองเรืองกิจ ซึ่งเป็นผู้สืบทอดทางธุรกิจของคุณบัญชา กองเรืองกิจ
© 2021 SONGSMAI.CO.TH